Husbankens årsrapport for 2012

Årsrapporten er Husbankens samlede rapportering på målene og resultatene som er stilt i tildelingsbrevet for 2012.

Husbanken Nytt hovedkontorI 2012 stod boligpolitiske temaer høyere på dagsorden i den offentlige ddebatten enn på lenge. Det var særlig mye oppmerksomhet rundt høye boligpriser og etableringsutfordringer i pressområdene. Etterspørselen etter Husbanken låne- og tilskuddsmidler var svært høy gjennom året.

Du kan lese hele årsrapporten her