Kommunene kjøper flere utleieboliger med grunnlån

Interessen for grunnlån til kjøp av utleieboliger er markert høyere årets første ni måneder i år i fohold til tilsvarende periode i fjor. Det viser tall fra Husbanken

I løpet av årets ni første måneder har Husbanken mottatt søknader om grunnlån til køp av utleieboliger tilsvarende 549 boliger. Det er mer enn fordobling sammenliknet med tilsvarende tall for 2010.

Månedstatistikken for september viser at kommunene har lånt om lag seks milliarder kroner i startlån fra Husbanken, hvilket er en økning på 14 prosent sammenliknet med samme periode for 2010.

Du finner flere oversikter over forbruk av Husbankens ordninger i statistikken for september.