Omsorgsplasser: Kommunene drar nytte av offentlig/privat samarbeid

Kommunene søker om tilskudd til flere sykehjems- og omsorgsplasser enn på lenge. - Prosjekter flere steder i landet tyder på at kommunene nå begynner å dra nytte av mulighetene til samarbeid mellom private og offentlige aktører, mener Geir Olav Lisle, avdelingsdirektør i Husbanken.

Tall fra Husbankens statistikk for januar, viser en fortsatt øknede trend innen tilsagn om tilskudd til  sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det ble gitt tilsagn om tilskudd til fire ganger så mange plasser i januar i år i forhold til i fjor.

- Jeg tror årsaken til økningen er tredelt, sier Geir Olav Lisle i Husbanken.

- For det første ble tilskuddssatsen økt i fjor, det gir fortsatt effekt. For det andre ser vi av søknadene som kommer inn at flere kommuner begynner å dra nytte av åpningen for samarbeid mellom offentlige og private aktører. Vi har eksempler på ulike leieløsninger, enkelte planlegger også borettslagsløsninger. I tillegg fører samhandlingsreformen til et behov for flere akutt- og intermediære plasser. Investeringstilskuddet kan også brukes til dette, sier Lisle.

Grunnlån til utbedring
Både tilsagn om grunnlån til utbedring og søknader om dette går  opp i januar sammenliknet med tilsvarende peridoe i fjor.  Tilsagn om lån til utbedring gikk opp med 88 prosent fra 725 boliger i fjor til 1360 boliger i år. Tilskudd om tilstandsvurdering kan gis når eiendommen det søkes for består av mer enn 10 boliger og hvor det særlig legges vekt på å øke andelen tilgjengelige og miljøvennlige boliger. Søknader om slikt tilskudd økte kraftig, fra 929 i fjor til over 2000 i år. Tilsvarende ble det gitt tilsagn om tilskudd til 18 ganger så mange boliger i januar i år i forhold til i fjor. Slike tilskudd sier noe om interessen for å utbedre allerede eksisterende bebyggelse til en kvalitetsmessig bedre standard. De totale beløpene som gis, er likevel ikke veldig store. Gjennomsnittilig tilskuddsbeløp i januar var drøye seks tusen kroner.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.