Bostøtte øker. Mer enn 20 000 nye mottakere

I underkant av 125 000 husstander mottok bostøtte i februar. Dette er 21900 flere enn etter omleggingen i juli 2009. Det viser tall fra Husbankens månedsstatistikk for februar.

Antallet søkander går også opp. I februar ble det registrert 131 460 innkomne søknader. Dette er en økning på fem prosent sammenliknet med samme måned i 2010. Det er særlig husstander uten trygdeytelser og husstander med midlertidige trygdeytelser som utgjør veksten i antall mottakere. Les mer om forbruk av Husbankens virkemidler i månedsstatistikken for februar.