Det bygges stadig flere boliger

Det ble registrert igangsettingstillatelser for 21 204 nye boliger i 2010 viser tall fra Statistisk sentralbyrå

 

Det ble registrert igangsettingstillatelser for 21 204 nye boliger i 2010. Dette er 8,8 prosent flere enn året før. Registrert igangsatt til boliger økte tilsvarende med drøyt 11 prosent.

Igangsettingstallene for både bolig- og næringsbygg viser en stigende trend fra et lavt nivå i 2009. Foreløpige tall for 2010 viser at det er påbegynt bygging av nær 3,7 millioner kvadratmeter til næringsvirksomhet og aktiviteter i offentlig sektor. Det er 17 prosent mer enn tilsvarende periode året før

Totalt er det satt i gang bygging av nesten 7,8 millioner kvadratmeter i 2010, en oppgang på 14 prosent sammenlignet med 2009.Kilde: SSB

.