Flere søker om investeringstilskudd

Til tross for lav aktivitet i september har Husbanken mottatt 30 prosent flere søknader om investeringstilskudd hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor.

Tall fra månedsstatistikken for september viser at det ved utgangen av september hadde kommet inn søknader om investeringstilskudd til i alt 1 161 boenheter fordelt på 529 sykehjemsplasser og 632 omsorgsboliger. Dette er en økning på 30 prosent sammenliknet med tilsvarende tall fra året før. Antall tilsagn gitt ved utgangen av måneden tilsvarer 1 224 boenheter. Dette er en økning på 63 prosent sammenlikent med tilsvarende tall for 2012.