Hva kan jeg få startlån til?

 

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.  

Du kan også få:

  • hjelp til å bli boende i boligen du har
  • refinansiering av et dyre lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
  • utbedring av bolig
  • tilpasning av bolig
  • nybygget bolig
  • toppfinansiering

 

Ta kontakt med din kommune eller besøk kommunens nettsider for mer informasjon.