Sandnes: Fagdag - Boligfinansiering for prioriterte målgrupper

Start: 07. mai 2019 10:15
Slutt: 07. mai 2019 15:00
Sted: Quality Hotel Residence, Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 03. mai 2019 12:00

Husbanken inviterer til fagdag om bruk av startlån og tilskudd mot prioriterte målgrupper for kommuner i Rogaland.

Program

10.15 Velkommen
v/ Bjarte Bøe Alræk, avdelingsdirektør Husbanken

10.30 Boligfinansiering for prioriterte målgrupper – Husbankens virkemidler
v/ Lene Løken Vikøren, seniorrådgiver Husbanken

11.00 Personrettede tilskudd fra Husbanken er fra 2020 kommunens ansvar – hva betyr det?
v/ Monica Ketelsen, seniorrådgiver Husbanken

11.15 Pause

11.30 Fra leie til eie – lån og tilskudd fra Husbanken
v/ Edle Holt, seniorrådgiver Husbanken 

12.15 Lunsj

13.00 Gruppearbeid og erfaringsutveksling

13.50 Pause

14.00 Godt eksempel 1: Boligfremskaffelse- og etablering av lavinntektsfamilier i en mellomstor kommune
v/ Svein Gjerstad, bustadsjef Lindås kommune

14.30 Godt eksempel 2: Hvordan hjelpe folk til å se mulighetene som ligger i startlån
v/ Elisabeth Sørensen, boligkonsulent Sandnes kommune

14.55 Avslutning og takk for i dag

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det arrangeres også et frokostmøte (i samme lokale) om samfunnsvirkninger av boligpolitikk og hvordan kommunene kan organisere arbeidet med boligetablering. Dette arrangementet melder du deg på her.

NB! Begrenset antall plasser - meld deg på nå for å være sikret plass.