Verktøy for beregninger - startlån

Disse tre beregningsverktøyene for startlån kan brukes til ulike formål ved behandling av søknad og i dialog med søker.

Beregne betjeningsevne

Med denne kalkulatoren framkommer et beregnet overskudd eller underskudd sett i sammenheng med et gitt lånebeløp. Den sammenstiller låneutgifter med inntekter og legger til grunn satser for livsoppholdsutgifter beregnet av SIFO.

Beregne lånebeløp og tilskuddsbehov

Denne kalkulatoren viser hvilket lånebeløp som kan betjenes med et gitt beløp disponibelt til boutgifter, etter fradrag for fellesutgifter og med forskjellige alternativer for rente og nedbetaling. Den viser også eventuelt behov for tilskudd ved en gitt kjøpesum for en egnet bolig.

Beregne nedbetalingstid 

Denne kalkulatoren viser hvor lang tid det vil ta å nedbetale et gitt lånebeløp når ulike terminbeløp og rentesatser legges til grunn.

Beregne terminbeløp

Denne kalkulatorene beregner terminbeløpet på et gitt lånebeløp.