Veileder for saksbehandling av startlån og tilskudd til etablering 

Denne veilederen er til hjelp for kommuner i saksbehandling av søknader om startlån for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Sist oppdatert 02.08.2018

Bruk av veilederen

Retningslinjene er gjengitt i farget boks ved innledningen til hvert kapittel. Ved å klikke på lenkene under kommer du til hvert enkelt kapittel i veilederen. Veiledningen utfyller retningslinjen og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

 1. 1. Generelt om startlån og tilskudd til etablering
  1. 1.1. Formål
  2. 1.2. Hvem kan få startlån og tilskudd til etablering
  3. 1.3. Hva gis det startlån og tilskudd til etablering til
  4. 1.4. Oversikt over saksgangen
  5. 1.5. Taushetsplikt og fullmakt
 2. 2. Beregning av betjeningsevne / låneutmåling
  1. 2.1. Søknadsbehandling
  2. 2.2. Beregning av betjeningsevne
  3. 2.3. Kjøp og finansiering av bolig
  4. 2.4. Behov for egenkapital/tilskudd
  5. 2.5. Kredittsjekk
  6. 2.6. Frarådningsplikt
 3. 3. Øvrige vilkår / krav til dokumentasjon
  1. 3.1. Skattemelding/ligningsutskrift
  2. 3.2. Arbeidsforhold og inntekt
  3. 3.3. Gjeld og andre utgifter
  4. 3.4. Takst/verdivurdering
  5. 3.5. Felleskostnader
  6. 3.6. Festekontrakt
  7. 3.7. Annen dokumentasjon
  8. 3.8. Sikkerhet for lånet
  9. 3.9. Reguleringsforhold (vei, vann og kloakk)
  10. 3.10. Forsikring
  11. 3.11. Vedtak
  12. 3.12. Klageadgang
  13. 3.13. Oppfølging og kontroll
 4. 4. Definisjoner og begreper