Trondheim: Samling Startskudd, digitalt, enkelt, effektivt

Start: 13. april 2018 10:00
Slutt: 13. april 2018 15:00
Sted: Trondheim – Quality Hotel Augustin
Pris: Gratis - Evt. reise og opphold må dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 04. april 2018 23:30

Husbanken inviterer kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag til samling om den nye saksbehandlerløsingen Startskudd, DIGITALT – ENKELT - EFFEKTIVT.

StartSkudd representerer viktig beslutningsstøtte for forsvarlig saksbehandling av startlån til husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer. Saksbehandlerløsningen blir presentert gjennom ulike case, og det er mulig å stille spørsmål både til selve løsningen og den faglige forankringen. Vi vil også presentere et nytt e-læringskurs for startlån og tilskudd til etablering. Kurset bygger på saksbehandlerprosessen i StartSkudd. 

Målgruppe

Saksbehandlere i kommunene i Møre og Romsdal og Trøndelag som arbeider med startlån og tilskudd.

For å delta er det en fordel at deltakerne i forkant går inn på demo versjonen, for å prøve seg litt frem. Da har dere bedre forutsetninger for deltakelse på opplæringen. https://startskudd.demo.husbanken.no/simulert/

Hoveddelen av dagen vil bli brukt på gjennomgang av saksbehandlingssystemet. Vi ser òg på føringene fra Tildelingsbrevet for 2018 og statistikk.

StartSkudd er det nye elektroniske saksbehandlingssystemet for startlån. Fra 2020 skal alle kommunene ta i bruk StartSkudd. Dette vil være tidsbesparende for saksbehandlerne i kommunen, som bør lære seg dette systemet, og ta det i bruk så snart som mulig.

Gevinster for saksbehandler ved å bruke StartSkudd

  • automatisk innhenting av data fra offentlige registre
  • enkelt å prioritere i søknadskøen
  • sikker elektronisk dialog med søker
  • automatisk arkivering av dokumenter og dialog med søker ved bruk av KS SvarInn
  • vedtaksstøtte forankra i forskrift om startlån
  • genererte vedtaksbrev – saksbehandler kan endre teksten 

PS. Husbanken har reservert 20 rom for overnatting fra torsdag 12. – fredag 13. april. Dersom du trenger overnatting skriv det i påmeldingsskjemaet. Dette må dekkes av den enkelte.

Kontaktperson

Anne Berit Kvaal, tlf 73 89 23 25

Vigdis Ulleberg, tlf 73 89 23 04