Tapsdeling - to eksempler

Her er to illustrerende eksempler på hvordan tapsdelingen kan slå ut.

Utgangspunkt for alle eksemplene:

Bolig som er fullfinansiert med lån på 1 mill kroner,selges for kr 800 000,-. Det er ikke nedbetalt avdrag, og renter er ikke misligholdt. De første 25 % av restgjelden på tapstidspunktet er 250 000,-. Det totale tapet utgjør kr 200 000,-.

1. Fullfinansiering med startlån kr 1 000 000,-. Tapet utgjør 20 % av restgjeld. Kommunen må bære hele tapet alene.
2. Samfinansiering hvor startlånet utgjør toppfinansiering kr 200 000,-. Hele startlånet er tapt. Kommunen taper kr 50 000,-, staten taper kr 150 000,-.

Med en 50/50 tapsdelingsmodell ville kommunen og Husbanken i begge eksempler fått et tap på kr. 100 000,-. Forenklet kan vi si at dagens tapsmodell er en fordel i samfinansieringstilfellene, mens en 50/50 deling er en fordel når kommunen fullfinansierer med startlån.