Sandnes: Startlånsamling for kommuner i Rogaland - Har ny forskrift for startlån ført til endret praksis i saksbehandlingen?

Start: 30. august 2016 09:30
Slutt: 30. august 2016 15:30
Sted: Sandnes kompetansesenter i Langgata 54, 4303 Sandnes
Pris: Gratis, men reise og eventuelt opphold må dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 19. august 2016 16:00

Eierlinjen i Norge legger opp til at flere skal kunne eie sin egen bolig, også de som er vanskeligstilt. Hvordan er dette forenelig med en forsvarlig startlånspraksis? Målgruppen for samlingen er ledere og saksbehandlere i kommunene.

Program

 

09.30

Velkommen, v/Sverre Høynes, Husbanken vest

09.45

Sandnes kommune sin praktisering av startlånsordningen-
Utfordringer og praksis, v/Sandnes kommune

10.10

Samfinansiering med privat bank, v/Sandnes Sparebank

10.30

Kort pause

10.45

 

Samfinansiering med privat bank - v/Oddvar Rettedal og Torvald Søiland, SR Bank

11.05

Stavanger kommune sin praktisering av startlånsordningen, v/Stavanger kommune

11.30

 

God startlånspraksis - risiko og risikodempende virkemidler.
Økonomisk vurdering, SIFO-budsjett et utgangspunkt, men ingen fasit, v/Kim Astrup, NIBR

12.00

Lunsj

13.00

Fortsettelse, God startlånspraksis - risiko og risikodempende virkemidler. Økonomisk vurdering, SIFO-budsjett et utgangspunkt, men ingen fasit, v/Kim Astrup, NIBR

15.15

Oppsummering og avslutning

 

 

 Vi tar forbehold om endringer i programmet

 Maks antall deltakere er 60.

Kontaktpersoner Husbanken vest:

Anne-Gro.Rolland@husbanken.no Telefon 55306667

Monica.Ketelsen@husbanken.no Telefon 55306645