Startlånet kan fortsatt brukes i samfinansiering med lån i privatbank

I et felles rundskriv fra Husbanken og Finans Norge oppfordres kommunene til å benytte muligheten for samarbeid med bankene om boligfinansiering

Hovedregelen er at målgruppen for startlån er husstander med langvarige problemer med å finansiere et boligkjøp. Dette er en gruppe som i stor grad vil være avhengig av fullfinansiering fra kommunen. Forskriftene om startlån har imidlertid åpnet for flere unntak fra hovedregelen om langvarige finansieringsproblemer slik at bankene i noen tilfeller kan gå inn med grunnfinansiering. Målgrupper for startlån er barnefamilier, mottakere av offentlige ytelser og boliglåntakere med gjeldsproblemer.

Unntak fra regelen om at startlånsmottaker skal ha langvarige finansieringsproblemer gjelder spesielt i disse tilfellene 

  1. Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. Eksempel på dette kan være en barnefamilie som bor i kommunal bolig og som har høy nok inntekt til å betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter. Kommunen vil på denne måten få en større gjennomstrømning i sine kommunalt disponerte boliger og leietakeren som ellers kanskje ville ha vært kommunal leietaker i all overskuelig fremtid, blir boligeier.
  2. Boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet. Startlån kan således brukes i distriktskommuner der utviklingen av et velfungerende boligmarked vil understøtte en god arbeidsplassutvikling.

Les mer i nyhetssak fra Finans Norge 

Rundskriv fra Husbanken og Finans Norge