Snart kan alle søke startlån og tilskudd elektronisk

2. februar åpnet Husbanken opp for å ta imot elektronisk søknad fra innbyggerne i syv utvalgte kommuner. Går alt etter planen, vil denne digitale løsningen være tilgjengelig for hele landet i mai måned.

Dette er et stort steg for å gjøre hverdagen enklere og mer tilpasset en digital framtid, og er en del av regjeringens mål om å digitalisere og gjøre flere offentlige tjenester lettere tilgjengelig for innbyggerne.

Per Erik Torp, avdelingsdirektør i Husbanken.

– I pilotkommunene Bergen, Bodø, Drammen, Hammerfest, Kristiansand, Oslo og Stjørdal skal de teste ut eSøknad startlån (elektronisk søknad for startlån og tilskudd) de neste tre månedene. Pilotkommunene skal sammen med Husbanken være med å utvikle den digitale løsningen til å bli optimal før den lanseres i hele landet, sier avdelingsdirektør Per Erik Torp.

Målet er en enkel og effektiv digital tjeneste – først for kunden – så for kommunen.

Før vi gjør det mulig for alle å søke elektronisk vil alle kommunale saksbehandlerne få opplæring i systemet. Denne ekstra innsatsen fra deres side vil, over tid, bidra til at kommunen

  • mottar færre søknader fra personer som ikke er i målgruppen
  • mottar flest mulig komplette søknader med færrest mulig mangler
  • mottar bedre kvalitet på søknadsinformasjonen
  • reduserer behovet for manuell kontroll mot andre registre
  • bruker mindre tid på arkivering av søknader og vedlegg
  • mottar færre henvendelser fra søkere med behov for hjelp med utfylling av søknad

Samtidig som vi nå har satt i drift en pilot for lånesøkerne, jobber Husbanken med en nytt saksbehandlingssystem som skal integreres med eSøknad startlån. Målet er å lansere dette i løpet av neste år, da vil gevinstrealiseringen for kommunene slå inn for fullt.