Informasjon om Startskudd

Hvorfor er den nye saksbehandlingsløsningen for startlån og tilskudd bra for både søkeren og kommunen?

De som søker elektronisk om lån eller tilskudd vil få alle data fra offentlige registre innhentet automatisk. Systemet gir en sikker elektronisk dialog mellom søker og saksbehandler. Dialogen blir arkivert automatisk sammen med alle andre dokumenter i saken. Mangler det dokumentasjon kan søker ettersende denne. Melding om vedtak kommer på SMS og e-post. Vedtaksbrevet er enkelt å navigere i, og forteller hva søkeren skal gjøre videre.

Saksbehandler får god beslutningsstøtte underveis i saksbehandlingen. Dette er forankret i forskrift om startlån. Systemet gir god oversikt over innkomne søknader og det er lett å prioritere i søknadskøen. Vedtaksbrevene er datagenererte, men saksbehandler har mulighet til å gjøre endringer  i teksten.

Starskudd støtter opp om digitalt førstevalg, økt brukertilfredshet og likebehandling. Gjennom effektiv ressursbruk kan kommunene frigjøre mer tid til de som trenger mer hjelp. Løsningen bidrar også til å reduserte kostnader til papirproduksjon og brevutsendelse.

Fra januar 2020 vil Startskudd bli obligatorisk for alle kommuner. Vi oppfordrer alle til ta løsningen i bruk og dele erfaringer og meninger med oss. En knapp for tilbakemelding finner du inne i selve løsningen.

På Veiviseren.no finner du kurs for saksbehandling av startlån. I dette kurset får du en innføring i ulike problemstillinger knyttet til saksbehandling av startlån. Kurset viser hvordan søknader vurderes individuelt for hver enkelte sak. Hvordan kan  husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer få finansiert en egnet bolig på en forsvarlig måte, slik at de kan bo trygt og godt?