Ofte stilte spørsmål


Hvor finner jeg den nye sakslisten?

  • Du logger deg inn i Ekstranettet.

 

Når er hele saksbehandlingssystemet klar til bruk?

  • Alle funksjoner skal være på plass til 3. kvartal 2017.

 

Hvorfor får vi en løsning som ikke er ferdig?

  • Ved å legge ut løsningen i «porsjoner», får vi muligheten til å få tilbakemeldinger og innspill fra dere underveis. Det gjør at løsningen blir bedre og mer tilpasset deres ønsker og behov. Det gjør også at nyttig funksjonalitet blir tilgjengelig tidligere – sånn som digital dialog med søker og ettersending av vedlegg.

 

Hva skjer med de gamle sakene mine?

  • Alle e-søknader fra den gamle arbeidslisten blir med over i den nye.

 

Skal vi fortsatt bruke Startsak/eksisterende løsninger?

  • Ja. Frem til ny løsning er helt ferdig, vil den ikke erstatte eksisterende saksbehandlingsløsning (eks. StartSak), men vil kunne benyttes som støtteverktøy ved siden av når man behandler en e-søknad.

 

Hva er pilotperioden?

  • Når løsningen er nesten ferdig, vil et utvalg kommuner prøve å bruke kun den nye løsningen for å behandle saker og fatte vedtak. Målsetningen er at dette skal skje 1. kvartal 2017. Målet med pilotperioden er å få gjort de siste tilpasninger og testinger som må til, slik at løsningen er best mulig når alle tar den fullt i bruk.

 

Når kan vi gå helt over på ny løsning?

  • Når pilotperioden er ferdig (estimert 3. kvartal 2017) kan alle kommuner gå over til fullverdig saksbehandling i den nye saksbehandlingsløsningen. I mellomtiden er alle velkomne til å teste nye funksjoner og gi tilbakemeldinger.

  

 

Er det obligatorisk å bruke den nye saksbehandlingsløsningen?

  • Vi håper at så mange som mulig vil ta i bruk funksjonene i den nye løsningen når de lanseres fortløpende. Og ved å dele erfaringer og meninger med oss, bidrar man dermed direkte til å utvikle løsningen. Det blir først obligatorisk fra 01.01.2020.

  

Hvordan kan vi få automatsik arkeivering (FIKS/SvarInn)?

  1. Kommunen må ta kontakt med KS for å bestille og sette opp FIKS/SvarInn (mottaksservice) mot egen arkivløsning. Dette gjøres ved å sende en e-post til KS på svarut@ks.no
  2. Når FIKS/SvarInn er satt opp mot arkivløsningen - ta kontakt med Husbanken via brukerservice@husbanken.no for å aktivere automatisk journalføring. Det eneste vi trenger er organisasjonsnummeret som kommunen har registrert i FIKS/SvarInn.