Ørsta: Samling Startskudd, digitalt, enkelt, effektivt

Start: 15. juni 2018 10:00
Slutt: 15. juni 2018 15:00
Sted: Ørsta kommune
Pris: Gratis - Evt. reise og opphold må dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 08. juni 2018 23:59

Husbanken inviterer kommunene i Møre og Romsdal til samling om den nye saksbehandlerløsingen Startskudd, DIGITALT – ENKELT - EFFEKTIVT.

StartSkudd representerer viktig beslutningsstøtte for forsvarlig saksbehandling av startlån til husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer.

Saksbehandlerløsningen blir presentert gjennom ulike case, og det er mulig å stille spørsmål både til selve løsningen og den faglige forankringen. Vi vil også presentere et nytt e-læringskurs for startlån og tilskudd til etablering. Kurset bygger på saksbehandlerprosessen i StartSkudd.

Målgruppe

Saksbehandlere i kommunene i Møre og Romsdal som arbeider med startlån og tilskudd. For å delta er det en fordel at deltakerne i forkant går inn på demo versjonen, for å prøve seg litt frem. Da har dere bedre forutsetninger for deltakelse på opplæringen. https://startskudd.demo.husbanken.no/simulert/

Hoveddelen av dagen vil bli brukt på gjennomgang av saksbehandlingssystemet.  

StartSkudd er det nye elektroniske saksbehandlingssystemet for startlån. Fra 2020 skal alle kommunene ta i bruk StartSkudd. Dette vil være tidsbesparende for saksbehandlerne i kommunen, som bør lære seg dette systemet, og ta det i bruk så snart som mulig.

Gevinster for saksbehandler ved å bruke StartSkudd

  • automatisk innhenting av data fra offentlige registre
  • enkelt å prioritere i søknadskøen
  • sikker elektronisk dialog med søker
  • automatisk arkivering av dokumenter og dialog med søker ved bruk av KS SvarInn
  • vedtaksstøtte forankra i forskrift om startlån
  • genererte vedtaksbrev – saksbehandler kan endre teksten

Kontaktpersoner

Anne Berit Kvaal, tlf 73 89 23 25
Vigdis Ulleberg, tlf 73 89 23 04