Nytt saksbehandlingssystem for startlån og tilskudd er underveis

I slutten av september 2016 slipper vi første del av det nye saksbehandlingssystemet for startlån og tilskudd. - Vi oppfordrer kommunene til å gi oss tilbakemeldinger på de nye funksjonene, sier strategidirektør Bjørn J. Pedersen.

Første del av det nye systemet vil erstatte dagens arbeidsliste i Ekstranettet. Den vil bli tilgjengelig for alle kommuner som har tilgang til arbeidslista i dag. En viktig nyhet er at saksbehandlere kan kommunisere med søker om manglende eller feil dokumentasjon direkte fra saksbehandlingssystemet. Søker kan ettersende dokumentasjonen digitalt.

En funksjon om gangen

Fram til lansering av et komplett saksbehandlingssystem i 3. kvartal 2017, vil alle saksbehandlere få mulighet til å teste flere nye funksjoner. Funksjonene kan brukes i den løpende saksbehandlingen. Inntil alt er ferdig må vedtaket fremdeles fattes i StartSak.

Strategidirektør Bjørn Pedersen
Strategidirektør i Husbanken, Bjørn J. Pedersen, vil ha med kommune i utviklingen av det nye saksbehandlingssystemet. Foto: Husbanken

Vil ha med kommunene

Husbanken vil at kommunene skal være med på å forme de gode løsningene for det nye saksbehandlingssystemet. — Vi oppfordrer kommunene til å gi oss tilbakemeldinger på de nye funksjonene etter hvert som de slippes, sier Bjørn Pedersen, strategidirektør i Husbanken. 

Informasjon og læring underveis

Hver måned framover vil Husbanken sende informasjon til saksbehandlere i kommunene om de nye funksjonene, informasjon om opplæringsmateriell, og mer.

Når er saksbehandlingssystemet ferdig?

Målet er å sette i gang en pilotfase i 1. kvartal 2017. Da vil utvalgte kommuner behandle søknader og fatte vedtak i det nye systemet. Hensikten med pilotperioden er å samle erfaringer og forbedre systemet. I 3. kvartal 2017 lanserer vi løsningen for alle kommuner, og StartSak fases ut.