Ny forskrift for startlån

Regjeringen har fastsatt ny forskrift for startlån som gjelder fra 1. april 2014. Ordningen med startlån er mer målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer.

- Startlånordningen har blitt mer tydelig. Vi vil i større grad enn tidligere nå frem til de personene som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomisk evne til å betjene et lån. Personer i målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den nye forskriften åpner også for å kunne formidle startlån med opptil 50 års nedbetalingstid. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor låntakeren har problemer med å skaffe seg en egnet leiebolig, leie er klart dyrere enn lang nedbetalingstid, og låntaker har lav, stabil inntekt og stabil livssituasjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte pressemelding om den endrede forskriften 24. mars.

Les den nye forskriften

Les informasjonsskriv til bankene om startlån 2014. Finans Norge og Husbanken.