Molde: Samling Startskudd, digitalt, enkelt, effektivt

Start: 14. juni 2018 10:00
Slutt: 14. juni 2018 15:00
Sted: Møterom hos NAV i Molde
Pris: Gratis - Evt. reise og opphold må dekkes av den enkelte
Påmeldingsfrist: 07. juni 2018 23:59

Husbanken inviterer kommunene i Møre og Romsdal til samling om den nye saksbehandlerløsingen Startskudd, DIGITALT – ENKELT - EFFEKTIVT.

StartSkudd representerer viktig beslutningsstøtte for forsvarlig saksbehandling av startlån til husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer.

Saksbehandlerløsningen blir presentert gjennom ulike case, og det er mulig å stille spørsmål både til selve løsningen og den faglige forankringen. Vi vil også presentere et nytt e-læringskurs for startlån og tilskudd til etablering. Kurset bygger på saksbehandlerprosessen i StartSkudd.

Målgruppe

Saksbehandlere i kommunene i Møre og Romsdal som arbeider med startlån og tilskudd. 

Hoveddelen av dagen vil bli brukt på gjennomgang av saksbehandlingssystemet.  

StartSkudd er det nye elektroniske saksbehandlingssystemet for startlån. Fra 2020 skal alle kommunene ta i bruk StartSkudd. Dette vil være tidsbesparende for saksbehandlerne i kommunen, som bør lære seg dette systemet, og ta det i bruk så snart som mulig.

Gevinster for saksbehandler ved å bruke StartSkudd

  • automatisk innhenting av data fra offentlige registre
  • enkelt å prioritere i søknadskøen
  • sikker elektronisk dialog med søker
  • automatisk arkivering av dokumenter og dialog med søker ved bruk av KS SvarInn
  • vedtaksstøtte forankra i forskrift om startlån
  • genererte vedtaksbrev – saksbehandler kan endre teksten

Kontaktpersoner

Anne Berit Kvaal, tlf 73 89 23 25
Vigdis Ulleberg, tlf 73 89 23 04