Hvem kan få startlån og tilskudd?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Barnefamilier

 • Søker har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er egnet.
 • Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
 • Søker ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Søker har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Søker har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Søker klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Søker har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Søker har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde søkers arbeidsforhold.
 • Søker har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etablerings-fasen

 • Ungdom som mangler egenkapital, er  ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at søker utnytter mulighetene for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.