Frist for å søke startlån til videretildeling er 7. februar 2014

Kommunen skal, som tidligere, søke om ønsket låneramme for hele året innen fristen 07.02.2014.

Husbanken har stor etterspørsel etter startlån. For å utnytte lånerammen best mulig blir rammen i 2014 delt opp i flere bevilgninger.

Kommunene oppfordres til å foreta prioritering ved tildeling av startlån, slik at de som er mest vanskeligstilte på boligmarkedet blir prioritert.

Les mer i informasjonsskriv som er sendt til alle kommuner.

Søknadsskjema for videretildeling