E-søknad: Opplæring og veiledning for kommuneSøker må benytte seg av ID-porten for å søke om startlån og tilskudd.

 
Illustrasjon av hvordan logge inn

 

Du kan lese mer om ID-porten og hvordan skaffe elektronisk ID her:
Hvordan logge seg inn med ID-porten

Du kan benytte elektronisk-ID med en av alternativene som vises på bildet.