Fra 2020 blir Startskudd obligatorisk for kommunene

Vi oppfordrer alle til ta løsningen i bruk allerede nå. Her får du vite hvorfor Startskudd er bra for både søkeren og kommunen.

Startskudd støtter opp om digitalt førstevalg, økt brukertilfredshet og likebehandling. Gjennom effektiv ressursbruk kan kommunene frigjøre mer tid til de som trenger mer hjelp. Løsningen bidrar også til å reduserte kostnader til papirproduksjon og brevutsendelse.

Saksbehandler får god beslutningsstøtte underveis i saksbehandlingen. Dette er forankret i forskrift om startlån. Systemet gir god oversikt over innkomne søknader og det er lett å prioritere i søknadskøen. Vedtaksbrevene er datagenererte, men saksbehandler har mulighet til å gjøre endringer i teksten.

De som søker elektronisk om lån eller tilskudd vil få alle data fra offentlige registre innhentet automatisk. Startskudd gir en sikker elektronisk dialog mellom søker og saksbehandler. Dialogen blir arkivert automatisk sammen med alle andre dokumenter i saken. Mangler det dokumentasjon kan søker ettersende denne. Melding om vedtak kommer på SMS og e-post. Vedtaksbrevet er enkelt å navigere i, og forteller hva søkeren skal gjøre videre. 

Prøv vår demo av både e-søknaden og Startskudd

Du får prøve alle funksjonaliteter som finnes i e-søknad og Startskudd, blant annet e-dialog mellom søker og saksbehandler, ettersending av vedlegg, saksbehandlingen helt til utbetaling og avslutting av saken.

Her finner du vår demo av både e-søknad for startlån og system for saksbehandling

På veiviseren.no finner du kurs for saksbehandling av startlån. I dette kurset får du en innføring i ulike problemstillinger knyttet til saksbehandling av startlån. Kurset viser hvordan søknader vurderes individuelt for hver enkelte sak. Hvordan kan husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer få finansiert en egnet bolig på en forsvarlig måte, slik at de kan bo trygt og godt?