Kan jeg få startlån og tilskudd?

Hvis du ikke får lån i en vanlig bank til å kjøpe bolig og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital, kan du ha søke på startlån og/eller tilskudd.

Du kan søke startlån i din kommune/bydel dersom du hører hjemme i minst en av disse gruppene:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.

NB! Forutsetningen for å få startlån er at du har tilstrekkelig inntekt til å betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter.

Er du ung og mangler egenkapital kan du trolig ikke få startlån. Vi anbefaler deg å prøve å utnytte de mulighetene du har til å spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i en vanlig bank.

Les mer om hvem som kan få startlån