Kan jeg få startlån og tilskudd

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet til å spare.

Du kan søke startlån dersom du hører hjemme i minst en av disse gruppene:

hake-gronnFamilie med barn, med behov for en stabil bolig raskt

hake-gronnMottar trygd/offentlige ytelser

hake-gronnEier bolig og har gjeldsproblemer

hake-gronnAndre utfordringer og behov

 Ønsker du mer informasjon om målgruppene over?

informasjon

Unge i etableringsfasen får ikke startlån

Er du «bare» ung og mangler egenkapital, er du nok ikke i målgruppen for startlån. Dumt, tenker du, men vi vil heller oppmuntre deg til å prøve å utnytte de mulighetene du har til å spare opp nødvendig egenkapital og søk lån i en vanlig bank. Lykke til!

SnakkeboblerTrenger du hjelp?

Ta kontakt med kommunen eller bydelen du bor i. Du finner en oversikt over alle kommunene i Norge på kommunenøkkelen.no.

Finn din kommune