Internasjonal sølvmedalje for "Sjef i eget liv"!

16. september mottok Husbanken, Finans Norge, Ungt Entreprenørskap og AVdir sølvmedalje i den internasjonale konkurransen Global Best Award for økonomiprogrammet «Sjef i eget liv» for unge mennesker. Prisen ble gitt i kategorien for innovative og creative partnerskip i Europa.

 

Global Best Award deles ut av det internasjonale nettverket IPN - International education business Partnership Network som står bak prisen. IPN er et globalt nettverk for samarbeid mellom utdanning, privat næringsliv og offentlig sektor.

– «Sjef i eget liv» er et godt eksempel på et vellykket samarbeid mellom privat og offentlig sektor. Programmet er en digital simulator som viser hvordan du kan styre økonomien på veien til egen bolig. Simulatoren kan brukes av alle, men målgruppen er ungdom både i og utenfor utdanning, skole og arbeid, sier Guri Bergo, regiondirektør i Husbanken.

Her kan du teste og lære mer om Sjef i eget liv