Forhåndsgodkjenning

Det er lurt å få en forhåndsgodkjenning på hvor mye du kan få i lån av banken din og av kommunen før du starter boligjakten.

En forhåndsgodkjenning er en skriftlig bekreftelse på at du vil få lån hvis du finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. En forhåndsgodkjenning er gyldig for en bestemt periode. 

Det er en fordel å ha en forhåndsgodkjenning da meglere krever at finansieringen er i orden.

Vær oppmerksom på:

Husleie og fellesutgifter kan variere mye fra bolig til bolig. Dette kan ha stor innvirkning på de totale bokostnadene.

  • Vær oppmerksom på hvilken husleie eller hvilke fellesutgifter som er lagt til grunn for din lånesøknad. Er du usikker på hva som er lagt til grunn, bør du ta kontakt med kommunen før du legger inn bud. Du kan også legge inn et bud der du tar forbehold om finansiering.  
  • Ved kjøp av borettslags-, sameie- eller aksjeleilighet bør du også sjekke om det er planlagt oppussing eller utbedring av gården. Slike kostnader finansieres enten ved at hver enkelt beboer må finansiere det eller ved at det tas opp lån i borettslaget/sameiet/aksjeselskapet. Et felles lån vil øke husleien.