Drammen: Hvordan jobber kommunene med startlån?

Start: 27. mars 2019 09:00
Slutt: 27. mars 2019 10:30
Sted: Husbankens lokaler på Papirbredden 3 i Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 26. mars 2019 15:00

Velkommen til et nytt frokostmøte, der vi spør "Hvordan jobber egentlig kommunene med startlån"? I en helt fersk rapport fra NIBR har Kim Astrup sett på kommunenes tildelingsprofil og praksisinnretning. Vi vil også få praksis og erfaringer fra avdelingsleder Margrethe S. Iversen i Asker kommune.

startln 

NIBR utarbeidet i 2018 rapporten «Startlåneordningen: Kommunenes tildelingsprofil og praksisinnretning» basert på en omfattende spørreundersøkelse blant kommunene i 2017. Samme undersøkelse ble gjennomført i 2015 der et hovedformål var å se hvordan kommunene tilpasset seg forskriftsendringen i 2014.

I denne rapporten analyseres dataene både fra undersøkelsen i 2015 og i 2017. Rapporten tar for seg følgende problemstillinger:

  • Ulike problemer kommuner kan ha når det gjelder en omlegging av organiseringen av startlånsforvaltningen; opplevde problemer med forankring/prioritering hos toppledelsen og tverretatlig samarbeid, og med manglende kapasitet og kompetanse på saksbehandlernivå
  • Hvordan kommunene legger om i prioriteringen av ulike grupper i startlånstildelingen
  • Hvordan innretningen i startlånspraksisen varierer mellom ulike typer kommuner (og over tid), dvs. hvordan kommunene typisk legger vekt på en individorientert eller en mer tradisjonell «bankfaglig» saksbehandling.

På frokostmøtet vil først Kim Astrup fra NIBR ta oss igjennom resultatene fra rapporten. Margrethe S. Iversen vil knytte rapporten opp mot egne erfaringer og praksis fra Asker kommune. Det blir også satt av god tid til diskusjon og spørsmål.

NB! Frokost serveres fra kl. 0830.

Velkommen:)