Førde - Fagdag startlån og tilskot

Start: 21. september 2017 09:30
Slutt: 21. september 2017 15:00
Sted: Førde Rådhus, møterom Jølstra, Hafstadv. 42, 6800 Førde
Pris: Gratis - deltakar må dekkje evt. reise og opphald sjølv.
Påmeldingsfrist: 14. september 2017 15:00

Husbanken inviterer kommunar i Sogn og Fjordane til fagdag om startlån, tilskot og det nye elektroniske saksbehandlingssystemet, Startskudd.

Målgruppe

Kommunale saksbehandlarar i startlån og tilskot, mellomleiarar og tilsette som jobbar med økonomi.

Program

 • 09.30 Velkomen v/Husbanken
 • 09.40 Barnefattigdom v/May Brit Nordås, Husbanken
 • 10.15 Regelverk Startlån og tilskot v/Monica Ketelsen og Anne-Gro Rolland
  Case- og gruppeoppgåver
 • 12.00 Lunsj
 • 13.00 Forts. case- og gruppeoppgåver
 • 14.15 E-søknad - Nytt saksbehandlingssystem
 • 15.00 Oppsummering og avslutning

Startlån og tilskot til etablering

Startlån og tilskot til etablering skal bidra til at husstandar med langvarige bustadfinansieringproblem skal kunne skaffe seg ein eigna bustad, samt behalde den.

 • Av dei totale husstandane som får innvilga startlån og tilskot til etablering skal minst 50 prosent gå til barnefamiliar.
 • Av dei totale husstandane som får innvilga tilskot til tilpassing skal minst 40 prosent gå til familiar med nedsett funksjonsevne

Startskudd

Startskudd er det nye elektroniske saksbehandlingssystem for startlån. Frå 2020 skal alle kommunar ta dette i bruk. Dette vil vere tidssparande for saksbehandlarane i kommunen, og det er smart å lære seg dette snarast mogeleg.

Sett av dagen og meld deg på!