Nå kan alle søke startlån elektronisk

— I dag har vi tatt et viktig steg mot en ny, bedre og enklere digital kommunetjeneste, sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under lansering av den elektroniske søknadsløsningen for startlån og tilskudd.

Boligkontoret i bydel Grünerløkka i Oslo var vertskap i dag da han åpnet den nye elektroniske tjenesten for innbyggere i alle landets kommuner.


— Dette er jo veldig enkelt, sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da han selv testet den nye e-søknaden. Khadya N. Kahlil (til høyre), som nylig søkte om startlån elektronisk, er helt enig. Foto: Husbanken

Nå kan alle søke når de vil, og hvor de vil fra eget nettbrett, smarttelefon eller pc. Tjenesten skal være så god at de aller fleste kan foreta hele søkeprosessen på egen hånd. 

— Skal vi lykkes med å lage gode digitale tjenester til innbyggerne, må vi bygge bro mellom stat og kommune. Husbanken går her foran og utvikler en løsning som hele kommunesektoren kan benytte, sier Sanner. 

Bedre kvalitet på søknadsinformasjonen

For kommunen vil den nye e-søknaden bidra til færre mangelfulle søknader og høyere kvalitet på søknadsinformasjonen Søknaden henter automatisk inn opplysninger fra flere register og reduserer derfor behovet for manuell kontroll. Den elektroniske søknaden er første steg i moderniseringen av startlånsordningen. I neste steg skal Husbanken levere ny saksbehandlingsløsning som integreres med e-søknaden. Når ny saksbehandlingsløsning blir lansert i 2017 vil gevinstene for kommune øke i form av betydelig redusert tidsbruk i saksbehandlingen.

Høy andel e-søknader i pilotperioden

Pilotkommunene som har prøvd løsningen siden 2. februar viser til gode resultater. De aller fleste som har søkt har gjort det hjemmefra uten annen hjelp enn det de finner på husbanken.no og i selve e-søknaden. Erfaringene hittil fra pilotkommunene tilsier at løsningen har vært en suksess. Andel elektroniske søknader ligger på mellom 70-80 prosent, noe som er langt høyere enn forventet.