Husbankens årsmelding 2011

Her finner du årsmelding, årsrapport og årsregnskap for siste år.

Årsmelding 2011
Årsmelding 2011
gir en kort presentasjon av Husbanken og sentrale utviklingstrekk i 2011.
Årsrapport 2011
Årsrapport 2011
er Husbankens offisielle rapportering til Kommunal- og regionaldepartementet, og gir en detaljert fremstilling av oppnådde resultater i 2011.
Årsregnskap 2011
Årsregnskap 2011
gir oversikt over resultatregnskap, balanse og kontantstrømsoppstilling, med ledelseskommentarer og noter.

Her er oversikt over alle Husbankens årsmeldinger fra 1946 til 2011.