Samfunnsvirkninger av boligpolitikk

Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner

Boligtilbudet i distriktene kan være dårlig tilpasset ulike grupper som ungdom, eldre eller arbeidsinnvandrere. Lav omsetningsaktivitet, lite nybygging, begrenset variasjon og høy risiko kjennetegner slike boligmarkeder. Blant annet derfor gjennomfører noen norske distriktskommuner boligpolitiske satsinger med sikte på å bidra til mer velfungerende markeder.

I denne rapporten diskuterer vi samfunnsvirkningene av boligsatsingene i ti norske distriktskommuner. Hva er satsingenes bidrag til den lokale samfunnsutviklingen, for eksempel med tanke på bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og inkludering av ulike grupper? I rapporten forsøker vi å besvare dette spørsmålet ved hjelp av kvalitative intervjuer, dokumentstudier og en internettsurvey.

 Forsiden av rapporten: Bilde av en vei og hus

Samfunnsvirkninger av boligpolitikk

Boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner

NOVA Rapport 3/17