Husbanken: Hamarøymodellen

Rapport om lønnsom boligbygging i Nordland, utarbeidet av Husbanken (2013).

I rapporten «Hamarøymodellen - et boligpolitisk kinderegg for distriktene?» gjøres det rede for hvordan Hamarøy kommune har klart å skaffe 40 nye boliger uten å øke kommunens boligmasse og uten økte driftsutgifter. Det er tre ting på en gang - derav betegnelsen «distriktspolitisk kinderegg».

Kommunen har innsett at det ikke holder å legge til rette for næringsutvikling, skal en få flere innbyggere til å slå seg ned på stedet. Finner ikke abeidsinnflytterne seg bolig, vil næringsveksten gi økt innpendling, mens nabokommunene stikker av med befolkningsveksten.

Gjennom samarbeid med private har Hamarøy kommune lagt til rette for boligbygging, noe som har gitt folkevekst for første gang på mange, mange år.Trykt utgave i biblioteket.