Følgeevaluering av boligetablering i distriktene

Myndighetenes treårige satsing på boligetablering i distriktene i perioden 2012-2014 har gitt både økt kunnskap og flere boliger i distriktene. Det fremgår av Rambølls sluttrapport.

Satsinga har gitt mer kunnskap om hva som skaper bevegelse i stagnerende boligmarkeder.

Kunnskapen delt

Kunnskapen som er skapt er blitt delt og gjort tilgjengelig via husbanken.no, de årlige erfaringskonferansene Husbanken har holdt i satsingsperioden, gjennom media, rapporter, møter og evalueringer. Alle som er interessert i boligetablering i distriktene kan altså få del i kunnskapen som er skapt.

Flere boliger

Tilskuddsordninga som ble testet ut i samme periode har gitt 284 nye distriktsboliger i de tolv deltakerkommunene - og de fleste av disse er leiligheter og utleieboliger, som det var størst  mangel på i utgangspunktet. Mer varierte boligtyper stimulerer til vekst og utvikling, samt bidrar til økt omløp i boligmarkedet. Målene for satsinga er dermed nådd, i følge Rambølls sluttevaluering.

 

Følgeevaluering av boligetablering i distriktene

Sluttrapport

Forfatter en, forfatter to, forfatter tre
NIBR-rapport 2013:00
Rambøll Management Consulting, Desember 2014