Husbanken: Boligetablering i distriktet

Rapport fra nasjonal konferanse i Bodø, utgitt av Husbanken (2012).

Over hundre deltakere møtte opp for å høre på foredrag og delta i debatter under den nasjonale konferansen «Boligetablering i distriktene» som ble avholdt i Bodø 5. og 6. desember 2011.

Konferansen, som ble arrangert av Husbanken og Distriktssenteret, tok sikte på å avlive noen myter rundt boligetablering i distriktene. Målet var at deltakerne fra ulike kommuner rundt om i landet skulle dele erfaringer, lære av hverandre, diskutere mulighetsrom og forhåpentligvis få inspirasjon til å gå løs på egne boligutfordringer der hjemme.

Konferansen ble arrangert som et arbeidsseminar - det vil si at deltakerne selv måtte sitte i arbeidsgrupper og prøve å finne løsninger på sine boligutfordringer. I denne rapporten får du vite hva som ble sagt av innlederne og hva som ble diskutert i gruppene. Målet er å gi flere kommuner og andre interesserte anledning til å dra nytte av kunnskapen som ble skapt og delt.