Vindmøllebakken bærekraftige bofellesskap

Rapporten fra Helen & Hard arkitekter beskriver aktiviteter og resultater i boligprosjektet Vindmøllebakken i Østre bydel i Stavanger, som er det første pilotprosjektet fra konseptet «Gaining by Sharing».

Gaining by Sharing er et nytt miljøvennlig boligkonsept, et konsept for en mer bærekraftig måte å bo på: Miljømessig, sosialt, økonomisk og arkitektonisk. Tanken er å skape felles goder gjennom å dele og utnytte ressurser, enten det er tid, arealer eller eiendeler.

Gaining by Sharing er utviklet av Helen & Hard arkitekter, Indigo Vekst og Gaia Trondheim og er beregnet på det kommersielle boligmarkedet. Modellen er relevant både for utbyggere og for dem som ønsker å bo mer bærekraftig. Den åpner for et mangfold av sosiale og fysiske løsninger slik at folk i ulik alder og livssituasjon kan bo sammen og at dette oppleves som ekstra gevinst.

Prosjektet er finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken.

 

helen og hardvindmllebakken

Vindmøllebakken bærekraftige bofellesskap

Sluttrapport kompetansetilskudd

Utgitt av Helen & Hard arkitekter i 2016