Kulturminnevern og universell utforming

Med dagens lovverk og politiske føringer ventes det at alle personer - inkludert dem med nedsatt funksjonsevne - skal kunne oppleve kulturminner på en likestilt måte. Kompetansetilskuddsrapport fra Miljøverndepartementet (2010).

Rapporten bygger på pilotkommunenes behov for mer veiledning om hvordan universell utforming kan løses innen kulturminnevernet og gir gode eksempler på at arbeidet med kulturminnevern og universell utforming kan ivareta begge hensyn.

Publikasjonen er utgitt av Miljøverndepartementet og er et resultat av et bredt samarbeid mellom flere forskjellige instanser.