Løvenvoldgata - universell utforming som pilot for stedsutvikling i Ålesund

Denne rapporten beskriver realiseringen av pilotprosjektet om rehabilitering av handlegaten Løvenvoldgata, og hvordan erfaringene med universell utforming av gaten er integrert i utviklingen av en gatebruksplan for hele Ålesund sentrum.

Rehabiliteringen av Løvenvoldgata har gitt viktig kompetanseheving for å videreutvikle og formidle kompetanse om universell utforming i møte med utfordringene i Ålesund sentrum, med tanke på topografi, bystituasjonen med smale gater og med en god del verneverdig bebyggelse.

Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Løvenvoldgata

- Universell utforming som pilot for stedsutvikling i Ålesund

Utgitt av Ålesund kommune, 2014