Universell utforming - publikumsbygg

Prosjekteringsverktøy og oppslagsbok utarbeidet av Trondheim kommune (2012).

Rapporten er en revidert utgave av Porsgrunn og Trondheim kommunes prosjekteringsverktøy universell utforming publikumsbygg. Prosjekteringsverktøyet er basert på forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift) TEK10 med tilhørende veiledning. Rapportens struktur med temablad og sjekkpunkt gjør det enklere for den prosjekterende å bruke det som et oppslagsverktøy og håndbok.

Prosjekteringsverktøyet er inndelt i følgende hovedtema:
• Utearealer
• Bygningens planløsning
• Bygningsdeler
• Installasjoner
• Miljø
• Dimensjonering
• Skilt

Hvert hovedtema er inndelt i ulike temablad. Prosjekteringsverktøyet består av forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med utdrag fra veiledning til TEK10 og anbefalte tilleggsytelser. (Kilde: rapporten)

Universell utforming - publikumsbygg

Universell utforming - publikumsbygg

Et prosjekteringsverktøy

Trondheim kommune, 2012

Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken