Universell utforming 2012

Årsrapport om universell utforming fra Husbanken.

Husbanken jobber aktivt med å øke kunnskapen om universell utforming. Årsrapporten for 2012 synliggjør dette arbeidet, både det som er rettet mot byggebransjen, kommunen og politikerne, men også mot samfunnet generelt.

Rapporten presenterer blant annet også gode prosjekter innenfor nybygg og rehabilitering og Husbankens bruk av økonomiske ordninger knyttet til universell utforming.

Universell utforming årsrapport 2012

Universell utforming

Årsrapport 2012

HB 7.F.40
Husbanken, 2013