SINTEF rapport: Trinnfrie og robuste løsninger

Rapporten «Trinnfri og robust» ser på overganger mellom ute og inne som oppfyller krav i TEK10, og er basert på data samlet inn gjennom flere år.

Fokus i rapporten er utelukkende på trinnfri overgang fra uterom og inn til oppvarmet innendørs areal, ved inngangsdør enten fra svalgang eller fra terreng, samt ved dør til privat uteareal i boliger som kan være balkong, terrasse på terreng eller takterrasse. Caseutvalget består av boliger, og alle er bygget før TEK10 trådte i kraft. 

Målet med forskningsprosjektet er å dokumentere robuste og klimatilpassede løsninger som oppfyller kravene i TEK10 til tilgjengelighet og universell utforming. Prosjektet skal formidle erfaringer fra både gode og mindre gode eksempler.
Forsidebilde av rapporten Trinnfri og robust

Trinnfri og robust

Overganger mellom ute og inne som oppfyller krav i TEK10

Sintef rapport av Karine Denizou og Trond Bøhlerengen
ISBN 978-82-536-1369-7
Sintef fag, 2013