Norges handikapforbund: Brosjyre om toalett og bad

Brosjyre med gode løsninger for bevegelseshemmede. Utarbeidet av Norges handikapforbund (2012).

Tilgang til toaletter er nødvendig for å kunne bruke det offentlige rom. Det samme gjelder tilgang til baderom og dusj i hoteller og andre publikumsbygg. Erfaring viser at utstyr ofte er tilfeldig plassert, slik at rommene ikke fungerer i praksis.

Målet med denne brosjyren er å skape større bevissthet om detaljenes betydning for gode løsninger. (Kilde: brosjyren)

Les mer på Norges handikapforbunds sider.