Standard Norge med rapport om velferdsteknologi og boliger

Rapporten «Smarte helsetjenester i trygge boliger» tar opp kost-nytte aspekter ved inkludering av velferdsteknologi i boliger, oversikt over status for relevante standarder i dag og problematikk knyttet til terminologi når det gjelder velferdsteknologi.

Rapporten er utarbeidet av Standard Norge med bistand fra Fornebu Consulting, og finansiert med kompetansetilskudd fra Husbanken. Den presenterer resultatet av en bred kartlegging og vurdering av relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Som ledd i kartleggingen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant utvalgte aktører innenfor velferdsteknologiområdet for å få en oversikt over interesser og behov i markedet. Rapporten omfatter også en analyse av utvalgte definisjoner av velferdsteknologi og en kost-nytte analyse av standardisering i forhold til dette området.

«Smarte helsetjenester i trygge boliger» er et forprosjekt som grunnlag for å vurdere å etablere et program for utvikling av standarder på området velferdsteknologi. Basert på kartleggingen av standarder og de mottatte innspill blant interessentene i markedet, er det identifisert et behov for standarder for å oppnå bedre forutsigbarhet og kostnadseffektivitet i løsninger for varer og tjenester innenfor velferdsteknologi i boliger.

forside på rapporten smarte helsetjenester i trygge boliger

Smarte helsetjenester i trygge boliger

Forfatter(e): Rudolph Brynn, Bjørn Mathiesen (Fornebu Consulting) og Tor Sætrang (Fornebu Consulting)
Standard Norge-rapport 2015
ISBN: 978-82-7202-761-1
Utgitt av Standard Norge, 2015

Rapporten er finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken.