Rom for alle

Om den universelle utforma i Frøyland og Orstad kyrkje. Utgitt av Time kommune (2010).

  "Me ville bygge ei kyrkje med plass for alle.
Og så gjorde me det."


I 2003 vert det utlyst konkurranse mellom tre arkitektfirma. Skissa frå arkitektkontoret Signatur AS blir vald. Den første teikninga kjem i 2004, men må reviderast fleire gonger etter slutninga om at kyrkja skulle byggjast i tråd med prinsippa om universell utforming.Den skulle framfor alt ha ei kunsterisk leielinje. Fleire kunstnarar vert inviterte.

Bak Rom for alle står Frøyland og Orstad kyrkjelyd, Husbanken, Klepp kommune og Time kommune. (Kilde: Brosjyra)