Nye standarder i gamle bygg

Denne rapporten fra By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) belyser utfordringer og løsningsmodeller ved tilpasning av eldre, verneverdig bebyggelse til nye miljø- og tilgjengelighetskrav.

Vern gjennom bruk er en viktig side ved det å sikre kulturarv. Samtidig stilles det i mange tilfeller forventninger og krav om at verneverdige bygg også innehar en viss standard når det kommer til energiøkonomisering, brannsikkerhet, tilgjengelighet og annet. 

I denne studien er det et fokus på prosessene frem mot, og mulighetene for, å kombinere sikring av de viktigste kvalitetene ved verneverdige bygg samtidig som de ivaretar moderne standardkrav.

NIBR-rapporten er finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken.

 

nibrnye standarder i gamle bygg

Nye standarder i gamle bygg


Forfatter: Arne Holm
NIBR-rapport 2016:14
ISBN 978-82-8309-123-0
Utgitt av By- og regionforskningsinstituttet NIBR3