Sintef Byggforsk: Med virkeligheten som lærebok

En studie om universell utforming og brukskvalitet, utarbeidet av Sintef Byggforsk (2012).

Forskningsprosjektet har tatt utgangspunkt i tre ulike boligprosjekter i Bergen og Trondheim som alle har hatt mål om å framstå som forbilledlige innen universell utforming. Prosjektet har søkt å etterprøve hvordan de politiske og ideologiske målsettingene har blitt håndtert og overført til konkrete løsninger.

Generelle krav om brukskvalitet drøftes opp mot mer spesifikke krav knyttet til enkelte brukergrupper. Ved å sette seg inn i ulike brukeres opplevelse og behov, kan designere se og forstå hvordan ulike mennesker opplever eller bruker et produkt eller en bygning. (Kilde: rapporten)

Prosjektet har resultert i sluttrapport, veiledningshefte og notatet Universell utforming som metode for kvalitetsutvikling i boligsektoren.
Trykt utgave i biblioteket.