Norges handikapforbund: Hva er universell utforming?

Oppdatert brosjyre fra Norges handikapforbund (2011).

Dette er en revidert utgave av brosjyren "Hva er universell utforming?" som ble utarbeidet i forbindelse med PULS-prosjektet i 2007. 

Målsettingen med brosjyren er å øke bevisstheten om hva universell utforming er og hvorfor universell utforming er viktig. Det er et mål å øke kunnskapene om forskjellen mellom universell utforming og tilgjengelighet for funksjonshemmede gjennom separate løsninger. Dette har fått ny aktualitet gjennom føringer i plan- og bygningsloven samt praktiseringen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Brosjyren inngår i "PULS-permen" som er et opplæringsverktøy for medlemmer og tillitsvalgte som jobber med universell utforming og tilgjengelighet. Mange medvirker til kommunens arbeid gjennom kommunale råd. Brosjyren er også nyttig for fagfolk og for studenter.