NIBR: Heis og levekår

Rapport om etterinstallering av heis i et levekårsperspektiv, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2012).

Rapporten tar for seg betydningen av etterinstallering av heis for beboernes levekår. Undersøkelsen viser at etterinstallering av heis gir en betydelig lettelse for en høy andel av særlig de eldre beboerne både hva gjelder mulighetene for å utføre aktiviteter utenfor hjemmet, men også i forhold til å gjennomføre like sosiale aktiviteter.

Etterinstallering av heis øker mulighetene for særlig eldre med bevegelseshemminger til å bli boende i sin egen bolig lenger.
(Kilde: rapporten)

Les mer om Heis og levekår på Husbankens FoU-sider.