Veiledningshefte om tilpasning av bolig

Heftet utgitt av Norges Handikapforbund presenterer nyttige råd om hvordan du kan tilpasse boligen din og hvordan du kan gi andre råd og veiledning om boligtilpasning.

Det nye heftet Tilgjengelige boliger - tilpasning av eksisterende boliger er en veileder som gir råd om hvordan eksisterende boliger kan tilpasses. Rådene tar utgangspunkt i hvilke løsninger som gjør en bolig tilgjengelig for bevegelseshemmede, men er like praktiske for alle. Du kan lese om boligrådgivning, finner eksempler på løsninger og får en oversikt over finansieringsmuligheter. Heftet vil være like nyttig uansett om du er opptatt av å gjøre din egen bolig tilgjengelig eller om du skal gi andre råd og veiledning om boligtilpasning.

Heftet er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Tilgjengelige boliger

- Tilpasning av eksisterende boliger

Forfatter(e): Guri Henriksen
ISBN 978-82-7651-042-3
Utgitt av Norges Handikapforbund, 2014